31.7.1993 – 31.07. 1994

Erzincan Devlet Hastanesi Acil Servis (Pratisyen hekim)

01.08.1994 – 01.12.1995

Isparta 40. Piyade Alayı Reviri (Askerlik hizmeti)

01.01.1996 – 01.01.1997

Erzincan Devlet Hastanesi Acil Servis (Pratisyen hekim)

02.01.1997 – 29.01.2001

SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (Asistanlık eğitimi)

01.06.2001 – 25.05.2004

SSK Fethiye Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

15.06.2004- …

Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
2.0rtopedi ve Travmatoloji Kliniği (Uzman hekim)

graduation cap diploma isolated on a white background