ULUSLARARASI KURSLAR

 1. Sonography of the hip “basic” 11.05.1998-13.05. 1998,  Courses  given  by  Prof.  R, Graf, Stolzalpe, Austria
 1. Sonography of the hip “follow-up 11 13.05.1998-15.05.1998,  Courses  given  by  Prof.  R, Graf, Stolzalpe, Austria
 1. Orthopaedic Summer School – “From Chilhood to Adulthood” 03.08. 1998-07.08. 1998, Helsinki,Finland
 1. 7th Congress of theInternational Circle of Friends os S.O.T. May,29-01,1998,  zmir
 2. German-Turkish Congress of the Pediatric Orthopaedics May,29-01,1998,  izmir
 3. ThirdInternational Pediatric Orthopedic Symposium May 24-28, 2000, San Francisco, California, USA
 4. Instructional Basic Gait Analysis Course September 25-27,2000 performed by “Shriners Hospital for Children “, Helsingborg, Sweden
 1. 20th EPOS MEETING 2001 April 5-7, 2001, Montpellier, France
 1. 21th EPOS  MEETING 2002 April  17-20, 2002,Istanbul, Turkey
 1. 10.SICOT/SIROT 2002 XXII World Congress August 23-30,2002 San Diego,California, USA
 2. 4thInternational Clubfoot Congress Int. Federation of Pediatric  Orthopaedic  XXIIIWorld  Congress,August  23- 30,2005Istanbul, Turkey
 3. 12.26th EPOS MEETING 2007April 11-14, 2007, Sorrento, Italy
 1. Bone Defect,Infection, Nan Union andIntra Articular Fracture Management. Pre-congress course given by Prof.M.Catagni, Prof.M.Kocaoglu, Prof.K.Tetsworth. World Congress on External Fixation 2007, October 16, 2007, Cairo, Egypt
 2. World Congress on External Fixation 2007 October 17-19, 2007, Cairo, Egypt
 1. Limb Deformity Course Post-congress course given by Prof.D.Paley and Prof.J.Herzenberg. World Congress on External  Fixation 2007, October  20-21, 2007, Cairo,  Egypt
 1. Dega Pre-Meeting Course April 9, 2008 Warsaw,  Poland
 1. 27th EPOS MEETING 2008 April  9-12,2008  Warsaw, Poland
 1. 28th EPOS MEETING 2009 April 1-4, 2009 Lisbon, Portugal
 2. 19.Taylar Spatial  Frame Course March 22-25,  2010 Vienna, Austria

ULUSAL KURSLAR

 1. Pediatrik Ortopedi Kursu Pediatrik Ortopedi  Derneği, 9-11Ekim  1998,İstanbul
 1. Pediatrik Ortopedi Kursu Pediatrik Ortopedi  Derneği,  1-3 Ekim  1999, İstanbul
 1. Pediatrik Ortopedi Kursu Pediatrik Ortopedi  Derneği,13-15  Ekim 2000,Istanbul
 1. İskelet Deformiteleri  Kursu İstanbul  Üniversitesi Tıp  Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji  Ki., 14-16 Nisan 2000,  İstanbul.
 1. Artroskopide Yeni Kavramlar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ki., 8-10 Ekim1999, Ankara.
 1. IV.Ilizarov Kursu “Temel11 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ki., 30 Nisan- 3 Mayıs 1998, Adana
 1. IV .Ilizarov Kursu “İleri” Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 2-4 Nisan 1999, Adana
 1. İlizarov Cerrahisinde Son Gelişmeler Prof.D.  Paley, İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp  Fakültesi,  12-13  Haziran 1999,  İstanbul
 1. Ortopedik İnfeksiyonlar Türkiye  Ortopedi ve Travmatoloji  Derneği,  16-17 Nisan  1998,İstanbul
 1. Deprem Yaralanmaları Türkiye  Ortopedi ve Travmatoloji  Derneği, 27-28  Nisan 2000,İstanbul
 2. Advances in Treatment of Children with Cerebral Palsy Prof.J,Dormans, Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi, 22 Haziran 2000, Istanbul
 1. Spina Bifida Pediatrik Ortopedi  Derneği, 26 Şubat  2000, İstanbul
 1. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 24-29 Ekim 2001, Antalya.
 2. Serebral Palsi’de Güncel Mültidisipliner Yaklaşım Simpozyumu II Pediatrik Ortopedi Derneği, 17 Aralık 2004, İstanbul.
 3. Koksartroz Derviş  Manizade  Günleri, İstanbul  Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji  Kliniği,  19-20  Kasım  2004, İstanbul.
 1. Alt Ekstremite Dizilim Bozukluklarında Yürüyüş Özellikleri ve Tedavi Yaklaşımları İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp  Fakültesi, 25 Aralık  2004, İstanbul.
 1. Pediatrik Ortopedi Kursu Pediatrik Ortopedi  Derneği, 18-20  Mart 2005, İstanbul.
 1. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 14-19 Mayıs 2005, Antalya.
 1. Travmatolojide Güncel Tespit Yöntemleri XXV.Akif  Şakir Şakar  Günleri, Türk  Ortopedi ve Travmatoloji  Derneği1 Nisan 2006, İstanbul
 1. Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde güncel yaklaşımlar Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 13-14 Ekim 2006, İstanbul
 1. Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları Sempozyumu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 2 Kasım 2006, Antalya
 1. Ayak Bileği Temel Artroskopi Kursu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 3-4 Kasım 2006, Antalya
 1. Pediatrik Diz Sorunları Sempozyumu TOTBİD, 15-16 Haziran 2007,İ
 2. PEV-GKD kursu TOTBİD Yeditepe  Üniversitesi Tıp  Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji  Kliniği, İstanbul.
 1. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu TOTBİD,İstanbul  Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi,  14-15  Eylül 2007, İstanbul.
 1. AO Masters Symposium Orthopaedic Trauma Update: Current Concepts in Fracture Management AO Türkiye, Amerikan  Hastanesi,  28-29  Eylül 2007, İstanbul.
 1. Pes Equinovarus TOTDER  Sürekli  Eğitim Toplantıları,  Sağlık  Bakanlığı İstanbul  Eğitim ve Araştırma  Hastanesi,  (konuşmacı olarak)  13 Ocak  2007, İstanbul.
 1. Kompartman Sendromu TOTDER Sürekli Eğitim Toplantıları, Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, 06 Ekim 2007, İstanbul.
 1. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji  Kongresi (Prof.. Dr. Rıdvan Ege Onuruna), 23-28 Ekim, 2007, Ankara.
 1. Türk Talipes Equinovarus Kursu: Ponseti Yöntemi (eğitmen olarak), 16-17 Kasım, 2007, İstanbul
 2. Pediatrik Kalça Ultrasonografi Kursu: Graf Yöntemi (eğitmen olarak), 15-17 Şubat, 2008, İstanbul
 1. Botulinum Toksin Uygulama Kursu Yeditepe Üniversitesi 2008,İstanbul.
 1. 0rtopedi Buluşması Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji  Kliniği, 30  Nisan Türk  Ortopedi ve Travmatoloji  Birliği Derneği, 23-27  Nisan 2008,  Antalya.
 1. Türk Talipes Equinovarus Kursu: Ponseti Yöntemi (eğitmen olarak), 5-6 Kasım, 2010, İstanbul
 2. Ulusal “Cerebral Palsy” ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi 13-14 Kasım, 2009, İstanbul
 3. Adolesan Kalça Sorunlarında Eklem Koruyucu Cerrahi Teknikler Sempozyumu 11-12 Haziran, 2009, Ankara
 4. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu 16-17 Ekim, 2009, Ankara

Konuşmacı  Olarak  Katıldığı Toplantılar

 1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji derneği (TOTDER) Sürekli Eğitim Toplantıları “Pes Equinovarus Cerrahisinde Karşılaşılan Komplikasyonlar ve Revizyon Cerrahisi” 13 Ocak 2007, İstanbul.
 2. Türk Talipes Equinovarus Kursu: Ponseti Yöntemi, “Görüntüleme” 16-17 Kasım, 2007, İstanbul
 3. IPediatrik Kalça  Ultrasonografi  Kursu, “US  Uygulamasıİçin Gerekli  Koşullar” 15-17 Şubat, 2008, İstanbul
 4. CP Grubu Sürekli Eğitim Toplantıları: “Serebral Palsi’de Alt Ekstremite Muayenesi ve Genel Ortopedik Yaklaşım” 25 Mart 2009, İstanbul

Çeviri Kurulunda  Görev Aldığı Kitaplar 

 1. Campbell’s Operative Orthopaedics, 10.Basım, Hayat Tıp Kitapçılık “Alt Ekstremitenin Doğumsal Anomalileri” Sayfa 973-1006.
 2. Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics, 3. Basım, Hayat Tıp Kitapçılık “Anesteziyoloji” Sayfa   109-126.”Görüntüleme” Sayfa 127-168.”Beyin Hastalıkları” Sayfa 1121-1249.
 1. Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics, 4. Basım, Güneş Tıp Kitabevleri “Anesteziyoloji” Sayfa   109-126.”Görüntüleme” Sayfa 127-168.